Poplatky a 2%:

Doterajší členovia:

50,- € ročne za jedného psa a 20 brigádnických hodín

Noví členovia:

– bez stanovených podmienok (platí rovnako ako pre doterajších členov)

Každá neodpracovaná hodina je spoplatnená 5,- €.

Poplatky sú splatné:

  • v hotovosti na cvičisku predsedovi alebo pokladníkovi klubu
  • prevodom na účet klubu:  ČSOB – do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno

 

2% pre náš klub:

 

Názov Agility klub Kamzík

Forma Občianske združenie
Rok registrácie 2015
Dátum registrácie 2. 11. 2015 14:00:16
Dátum poslednej zmeny 2. 11. 2015 14:00:16
Evidenčné číslo 2086
IČO 42238471
SID
Teplická 4797/31A
Poprad
058 01
Slovenská republika

Bankový účet
SK2375000000004017178487            Československá obchodná banka, a.s.

Údaje nájdete i na adrese Notárskej komory