Pravidlá cvičiska

 1. Prísť cvičiť so svojím psíkom len s dobrou náladou a mať radosť z každého hoc aj malého pokroku.
 2. Psi by mali prísť na cvičisko vyvenčený. Prípadné exkrementy sú psovodi povinný po svojich psoch upratať. Pokaľ pes „označkuje“ prekážku, psovod ju poleje vodou.
 3. Počas prípravy výcviku – t. j. chystania prekážok, stavania parkúru, prehliadok dráhy, na konci výcviku počas odkladania prekážok, musia byť psi priviazaní.
 4. Agresívni psi musia byť pod kontrolou psovoda a mať pri sebe náhubok pre každý prípad. Psi nesmú byť nikdy ponechaný bez dozoru. Za škody spôsobené psom zodpovedá jeho psovod. Prevádzkovateľ cvičiska nezodpovedá za stratu alebo zranenie psa.
 5. Cvičiť je dovolené len za prítomnosti trénera a pod jeho vedením. V prípade nerešpektovania jeho pokynov je inštruktor oprávnený psovoda z výcviku vylúčiť.
 6. Výcviku sa môžu zúčastniť len zdraví psi!
 7. Háravé feny môžu cvičiť, ale majiteľ feny je povinný túto skutočnosť nahlásiť trénerovi a aj informovať ostatných členov zo svojej cvičebnej skupiny prostredníctvom klubového klebetníčka. Majiteľ si musí fenku strážiť
 8. Kotné a kojace fenky se nesmú výcviku zúčastniť!
 9. Tréner je oprávnený ukončiť výcvik psovoda so psom, pokiaľ to uzná za vhodné.
 10. Každý člen klubu je povinný na vyzvanie predložiť trénerovi očkovací preukaz psa. Požadujeme platné očkovanie proti besnote, psinke, parvoviróze, leptospiróze a infekčnej hepatitíde. Povinnosťou každého majiteľa psa, ktorý navštevuje cvičisko, je odčervovať svojho psa 4x do roka.
 11. Po skončení výcviku je každý psovod povinný po sebe a svojom psovi upratať – misky, držiaky na priväzovanie  a pod.

19 thoughts on “Pravidlá cvičiska

 1. Hello, my name is Ianis Bowers!

  I`m an academic writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
  Writing has been my passion for a long time and now I cannot imagine my life without it.
  Most of my books were sold throughout Canada, USA, Old England and even Australia. Also I`m working with services that help people to save their nerves.
  People ask me „Hey, Ianis Bowers, I need your professional help“ and I always accept the request, `cause I know, that only I can solve all their problems!

  Professional Writer – Ianis Bowers – 7stepdesign.com Confederation

 2. Hello, I’m Kalem.
  Welcome to my homepage . I started writing in my early school years after a creative writing assignment for my English teacher. I did creative writing for several months before I thought about doing something else.
  I had always loved doing research papers because I’m passionate about learning. When you combine writing talent with a love of learning, academic writing only makes sense as a job.
  I’m passionate about helping the students of the future in their school career. When they get too busy, I am there to help.

  Kalem Warner – Academic Writing Help – Writing recources hints Corps

 3. Hello and welcome to my webpage. I’m Montell Rivera.
  I have always dreamed of being a writer but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I assisted a fellow student who needed help. She could not stop telling me how well I had done. Word got around and someone asked me for writing help just a week later. This time they would compensate me for my work.
  During the summer, I started doing research papers for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my writing skills to students.

  Writing Specialist – Montell Rivera – Seven tips for writers Band

 4. Hello and welcome to my webpage. I’m Albert Mata.
  I have always dreamed of being a writer but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I aided a fellow student who needed help. She could not stop complimenting me . Word got around and someone asked me for to write their paper just a week later. This time they would compensate me for my work.
  During the summer, I started doing research paper writing for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my writing skills to students.

  Academic Writer – Albert – jennBi Corp

 5. Hello and welcome to my webpage. I’m Alton Sawyer.
  I have always dreamed of being a writer but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I aided a fellow student who needed help. She could not stop telling me how well I had done. Word got around and someone asked me for writing help just a week later. This time they would pay me for my work.
  During the summer, I started doing research paper writing for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my writing services to students.

  Academic Writer – Alton – 10 Most Common College Freshman Mistakes Corp

 6. Hello, it’s Krystian here!
  I work as a professional an essay writer and have created this content with the intent of changing your life for the better. I started honing my writing skills in college. I learned that my fellow students needed writing help—and they were willing to pay for it. The money was enough to help pay my tuition for my first semester of college.
  Ever since high school, I have continued to work as a professional writer. I was hired by a writing service based in the United Kingdom. Since then, the dissertations that I have created have been sold around Europe and the United States.
  In my line of work, I have become familiar with hearing, “Krystian Bailey, can you help me meet my writing assignment deadline?” I know that I can provide this service.

  Academic Writer – Krystian Bailey – 5 Customer Service and Customer Experience Trends for 2020Corps

 7. Thanks for stopping by my page! I’m Mikolaj Riley.
  Even though I jokingly credit my aunt for my writing talent, I know that it is a skill I have fostered from childhood. Though my aunt is a writer, I also started out young.
  I’ve always had a way with words, according to my favorite professor . I was always so excited in science when we had to do a research assignment .
  Now, I help current learners achieve the grades that have always come easily to me. It is my way of giving back to schools because I understand the troubles they must overcome to graduate.

  Mikolaj Riley – Professional Writer – http://www.everydaycreativityfilm.com Team

 8. Hi and welcome to my webpage. I’m Beverley.
  I have always dreamed of being a novelist but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I helped a fellow student who needed help. She could not stop complimenting me . Word got around and someone asked me for writing help just a week later. This time they would compensate me for my work.
  During the summer, I started doing academic writing for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my writing skills to students.

  Writing Specialist – Beverley Harmon – //www.greenadviser.org/]GreenadviserConfederation

 9. Welcome to my blog ! I’m Simona.
  Even though I jokingly credit my grandmother for my writing talent, I know that it is a ability I have fostered from childhood. Though my aunt is a writer, I also started out young.
  I’ve always had a way with words, according to my favorite educator. I was always so excited in science when we had to do a research paper .
  Now, I help current students achieve the grades that have always come easily to me. It is my way of giving back to students because I understand the obstacles they must overcome to graduate.

  Simona – Academic Writing Professional – Desalescollege Confederation

 10. Thanks for stopping by my page! I’m Leona.
  Even though I jokingly credit my aunt for my writing talent, I know that it is a talent I have fostered from childhood. Though my mother is a writer, I also started out young.
  I’ve always had a way with words, according to my favorite educator. I was always so excited in history when we had to do a research writing assignment.
  Now, I help current pupils achieve the grades that have always come easily to me. It is my way of giving back to students because I understand the obstacles they must overcome to graduate.

  Leona Millar – Professional Writer – Askwriter Team

 11. Hello everyone, it’s Britney here!
  I work as an academic writer and have created this content with the intent of changing your life for the better. I started honing my writing talent in my school years. I learned that my fellow students needed writing help—and they were willing to pay for it. The money was enough to help pay my tuition for my remaining semesters of college.
  Ever since high school, I have continued to work as an academic writer. I was hired by a writing service based in the United Kingdom. Since then, the research papers that I have created have been sold around Europe and the United States.
  In my line of work, I have become used to hearing, “Britney Kay, can you help me meet my writing assignment deadline?” I know that I can save their time.

  Professional Writer – Britney – Londonrespiratoryteamconference Corp

 12. Thanks for stopping by my page! I’m Liana Lynn.
  Even though I jokingly credit my grandmother for my writing talent, I know that it is a skill I have fostered from childhood. Though my mother is a writer, I also started out young.
  I’ve always had a way with words, according to my favorite educator. I was always so excited in science when we had to do a research assignment .
  Now, I help current learners achieve the grades that have always come easily to me. It is my way of giving back to communities because I understand the obstacles they must overcome to graduate.

  Liana – Academic Writer – Literaturematters Team

 13. Hello, I’m Amber Crouch.
  Welcome to my homepage . I started writing in high school after a creative writing assignment for my English teacher. I did creative writing for a while before I thought about doing something else.
  I had always loved doing research assignments because I’m passionate about learning. When you combine writing talent with a love of learning, academic writing only makes sense as a job.
  I’m passionate about helping the students of the future in their school career. When they don’t like their assignment , I am there to help.

  Amber Crouch – Writing Expert – Vahealthchartbook Corp

 14. Hello and welcome to my webpage. I’m Jean Hartman.
  I have always dreamed of being a novelist but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I helped a fellow student who needed help. She could not stop telling me how well I had done. Word got around and someone asked me for to write their paper just a week later. This time they would pay me for my work.
  During the summer, I started doing academic writing for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my writing services to students.

  Academic Writer – Jean – Byrumsocialstudies Company

 15. I’m an expert writer who loves to bring smiles to people’s face.

  Writing is what I do for a living and I am so passionate about this. I have worked with several organizations whose mission is to help people solve problems.
  I love traveling and have visited several countries in the past few years.
  I’m happy to have written several books that have contributed positively to the lives of many. My works are available in several parts of the world. And I’m currently working with companies that help people save time. Being a part of this team has open more opportunities for me to excel as a writer. I have worked with different people and met many clients as a writer.
  I can handle any kind of writing and provide nothing but the best. People come to me all the time to ask if I can solve their assignment problems and I accept. I find pleasure in helping them to solve their problems as a writer.

  Professional Writer – Beverly Pierce – Sergreport Team

 16. Hi Everybody
  Thanks for checking out my writing website . My name is Kyra Anthony.
  I have worked a long time in this niche. My interest in writing started at a young age. I wrote poetry as a child and eventually went on to work with my school newspaper.
  This early tryst into reporting eventually led me to academic writing. There is plenty of work for professional writers. I specialize in essays, but have the skills to do all types of academic writing.
  Contact me for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you.

  Academic Writer – Kyra – Customwriters Corp

 17. Hey, I am Greta Brock a professional in content writing.

  I love solving people’s problems and make them happy. That is what I have been doing for decades now.
  I have been writing since I was 12 years old and never knew it would turn out to be a full-time career. I have also been able to manage several assignments that involves writing. And I worked in three organizations as a volunteer to assist people.My hobbie has always been to help people succeed. And I go the extra mile to make that happen.
  I enjoy writing Thesis and have helped people from countries like Mexico.
  I work with a company whose mission is to provide quality works and make people happy. In fact, many students come to me for help on a daily basis because they know I always deliver. And I will continue to provide nothing but quality to build trust like I have been doing for the past few years.

  Expert writer – Greta – Thescientistexpo Confederation

 18. My name is Bethany. And I am a professional Content writer with many years of experience in writing.

  My primary goal is to solve problems related to writing. And I have been doing it for many years. I have been with several organizations as a volunteer and have assisted clients in many ways.
  My love for writing has no end. It is like the air we breathe, something I cherish with all my being. I am a full-time writer who started at an early age.
  I’m happy that I`ve already sold several copies of my books in different countries like England and others too numerous to mention.
  I also work in an organization that provides assistance to many people from different parts of the world. Clients always come to me because I work no matter how hard their projects are. I help them to save time, because I feel fulfilled when people come to me for professional help.

  Ghost Writer – Bethany – Robcostudio Confederation

 19. Hello, it’s Mason here!
  I work as an academic writer and have created this content with the intent of changing your life for the better. I started honing my writing abilities in college. I learned that my fellow students needed writing help—and they were willing to pay for it. The money was enough to help pay my tuition for my remaining semesters of college.
  Ever since college, I have continued to work as an academic writer. I was hired by a writing service based in the United Kingdom. Since then, the dissertations that I have written have been sold around Europe and the United States.
  In my line of work, I have become familiar with hearing, “Mason Hart, can you help me meet my writing assignment deadline?” I know that I can provide this service.

  Academic Writer – Mason Hart – Leadershipeducationnelenhaiti Confederation

Napísať odpoveď pre jeanhartm Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *